车载冰箱,CR系列

 1. 容积:25L,30L,40L,50L,75L
 2. 温度范围:-20°C-20°C
 3. 应用控制
 4. 低电压保护
 5. 车载电池
分类:

产品说明

车载冰箱CR系列 Car Refrigerator, CR Series Car Refrigerator, CR Series Car Refrigerator, CR Series Car Refrigerator, CR Series
CR-25 CR-30 CR-40 CR-50 CR-75

产品特点
1.支持USB连接
2.可以APP 控制
3.低电压保护
4.车载电池

规格信息

型号 CR-25 CR-30 CR-40 CR-50 CR-75
容积 25L 30L 40L 50L 75L
平均功耗 504 504 504 80W 80W
净重/总重量 12.5 千克/14.5 千克 13公斤/15公斤 14公斤/16公斤 15公斤/17公斤 18.5 千克/20.5 千克
尺寸 650 * 375 *307毫米 650 * 375 *357毫米 650 * 375 *427毫米 650 * 375 *497毫米 650 * 375 *672毫米
包装尺寸 670 * 440 *375毫米 670 * 440 *425毫米 670 * 440 *495毫米 670 * 440 *565毫米 670 * 440 *740毫米
255/512/600 215/430/515 170/340/430 170/340/340 129/260/260

  欢迎您联系我们!

  我们会尽快联系您。您也可以给我们打电话(电话号码:0531-88982330),或者使用网站在线聊天功能立即沟通。

  返回顶部